Zamknij
Type at least 1 character to search
Do góry
dyrektywa omnibus ecommerce

Wytyczne Omnibus dla e-commerce

Unijna dyrektywa Omnibus to zestaw wytycznych, do których zastosować muszą się przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż online. Nieuczciwe praktyki podczas promocji, wyprzedaży i manipulacja cen mają być dzięki temu niemożliwe. Dynamicznie rozwijający się rynek online, technologie e-commerce oraz dynamicznie dostosowywane do użytkowników treści są teraz przedmiotem regulacji, których znajomość powinien zagłębić każdy przedsiębiorca handlujący online.

Wiele organizacji specjalizujących się w benchmarku rynku technologii analizowało trend oraz zachowania kupujących. Wynikiem wielu takich analiz było konsument polski, którego ulubionym momentem na zakup w sklepie internetowym jest wyprzedaż sezonowa. Dobra w postaci elektroniki, galanterii, kosmetyków czy obuwia to domena znakomitej większości konsumentów naszego kraju. Mając na uwadze fakt, że niebawem pojawić może się promocja, ich decyzje zakupowe podejmowane będą właśnie w tym okresie.

Omnibus ma to wszystko naprawić

Branża e-commerce doskonale wie jakie konsekwencje idą wraz z nową dyrektywą Omnibus. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE i 2011/83/UE – zestaw tych regulacji będzie chronić konsumenta online. Dodam tylko, że dotyczy to również sklepów stacjonarnych. Wdrożenie w życie i egzekwowanie tych praw jest po stronie władz danego kraju.

Jakie zmiany niesie ze sobą dyrektywa Omnibus

Prawdziwe opinie

Generowanie sztucznych opinii przez boty lub osoby fizyczne/podmioty będą uznawane za nieuczciwą praktykę. Nie będzie to proste to egzekwowania. Osoba podejrzewająca sklep internetowe lub podmiot o fałszywe opinie, będzie musiała udowodnić ten fakt. Proces opiniowania w sklepach ma często swój zamknięty system, a nadużycia wokół niego mogą nie być łatwe do zidentyfikowania. Co nie znaczy, że jest to niemożliwe.

Cena zgodna z prawdą

Łatwo dostępna historia ceny produktu zamieszczona ma być przy aktualnej cenie towaru lub usługi. 30 dni wstecz odnoszące się do postępu wzrostu lub spadku ceny wpłynąć ma na autentyczność promocji i prawdziwość cen.W przypadku gdy towar nie jest tak długo w ofercie sklepu internetowego, sprzedawca musi poinformować o jego najniższej cenie. Dodatkowo, produkty posiadające krótki termin przydatności lub o niskiej wytrzymałości, obniżonej cenie towarzyszyć powinna cena sprzed promocji.

historia cen omnibus ecommerce

Sposób informowania o promocji

Omnibus dotyczy również tego w jaki sposób określamy korzyść z zakupu akurat tego produktu lub usługi. Informowanie klienta w sposób transparentny usprawnić ma następująca nomenklatura:

  • najczęściej wybierany,
  • najtańszy,
  • najlepiej oceniany,
  • pasuje do twoich zakupów.

Istotnym wskaźnikiem będzie również informacja o płatnej reklamie na produkt lub kategorie produktowe. Chodzi tu przede wszystkim o uzyskane lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania.

Regulacje niekorzystnych warunków sprzedaży

Również platformy pośredniczące w transakcjach będą pod lupą Omnibus. Transparentność w postaci informacji o sprzedawcy będącym przedsiębiorcą oraz warunkach odpowiedzialności. Reklamacja często odnosi się do takich warunków, a klienci zwyczajnie o tym nie wiedzą.

umowy ecommerce
warunki gwarancji nie dotyczą

Regulacje dotyczące zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa

Nowością w tym przypadku jest odstąpienie od umów zawartych na odległość, dotyczących świadczeń usług zdrowotnych. Pierwsze co przychodzi na myśl, to podmioty oferujące seniorom sprzęty medyczne oraz inne udogodnienia podczas „słynnych” prezentacji. Zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas takich prezentacji – tutaj widać, że musi być to problem o dużej skali.

Definicja usługi vs. treści cyfrowej

Te dwie różne od siebie rzeczy, stanowiły doskonały materiał do manipulacji konsumentem. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia wiąże się jedynie z umowami o dostarczanie usług cyfrowych. Treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym nie podlegały takiemu przywilejowi. Warto zatem rozróżnić, które z nich są usługą cyfrową, a które są treściami cyfrowymi. Aplikacja internetowe, gry online, platformy streamingowe, chmury do przechowywania plików – to wszystko jest usługą cyfrową. Jeśli medium jest do nas dostarczone w postaci pliku, pobrane na nasz dysk, to jest to treść cyfrowa.

Zakaz odsprzedaży biletów z ograniczonej puli

Precedens odsprzedaży biletów zna chyba każdy. Omnibus reguluje również proces obrotu tego dobra. Celem jest wyeliminowanie dużych nadużyć i sztucznego zwiększania marży. Dotyczy to imprezy kulturalnych oraz sportowych. Bardzo często dochodzi do obejścia systemów i ich technologii, łamiąc przy tym ograniczenia odgórnie ustalone przez sprzedawcę. Aby zachować zdrową konkurencję oraz stabilne i akceptowalne ceny biletów, ograniczenia ilości biletów nabytych na osobę odgrywają tu kluczową rolę.

sprzedaż biletów ecommerce

kary finansowe

Organ nakładający karę to Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Maksymalna kwota kary finansowej to 20000 złotych. W przypadku ponownego wykrycia naruszenia (wystąpi ono 3 razy w ciągu roku), maksymalna kara może ulec podwojeniu i wynosić będzie 40000 złotych. Wyjątkowo nieuczciwe praktyki mogą skończyć się nałożeniem kary o wysokości 10% rocznego obrotu firmy. Adaptacja nowych przepisów dyrektywy Omnibus jest sporym wyzwaniem dla właścicieli sklepów internetowych. Wykorzystanie momentu przemian na rynku e-commerce można zwinnie przełożyć na zbudowanie solidnej, dbającej o klienta marki.