TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE

Tłumaczenie symultaniczne jest to jeden z typów tłumaczeń, które odbywa się w czasie rzeczywistym. Najczęstsza forma takiego tłumaczenia to co najmniej dwóch tłumaczy wykonujących przekład na język docelowy na żywo. Tłumacze znajdują się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie.

 

Istotnym aspektem jest tutaj obserwacja prelegenta i połączenie słuchania oraz jednoczesnego tłumaczenia na język docelowy. Wykonywanie kilku czynności ściśle ze sobą powiązanych sprawia, że jest to niezwykle duży wysiłek dla umysłu. Regularna zmiana tłumaczy pozwala na zachowanie wysokiej jakości przekładu - każde tłumaczenie trwa od 15 do 20 minut. Po tym czasie następuje płynna zmiana, która dla odbiorcy jest niemal niezauważalna. Zmianę możemy zauważyć w momencie gdy zmieni nam się głos w słuchawce z męskiego na żeński lub zwyczajnie będzie to drastyczna różnica w tonacji głosów obu tłumaczy.

 

Połączenie technologii umożliwia bezprzewodowe dostarczenie przekazu (tłumaczenia) do słuchaczy. Warto tu zwrócić uwagę na zasoby jakie są wymagane by osiągnąć pełne zrozumienie podczas danego wydarzenia. Otóż zdecydowana większość uczestników wymaga zestawu słuchawek z mikroportem - od strony technicznej, lepiej by takich zestawów nie zabrakło. Tłumaczenie symultaniczne wykorzystywane jest podczas dużych uroczystości, których publika złożona jest z obywateli różnych narodowości.

Najczęstsze problemy tłumaczenia symultanicznego

• kontekst wypowiedzi

• zróżnicowane realia do których odnosi się prelegent

• gra słów (nie w każdym języku ma to odzwierciedlenie)

• dygresje i odbieganie od tematu, gubienie wątków prelegenta

• wada wymowy prelegenta

Tłumaczenie w układzie symetrycznym

Tłumaczenie symultaniczne na sali obrad Unii Europejskiej wykonywane jest w układzie symetrycznym. Słuchacze uczestniczący w takich obradach mogą słuchać tłumaczenia w językach roboczych. Pozwala to uzyskać niemal pełny przekaz semantyczny. Układ symetryczny pełny gwarantuje tłumaczenie w tylu językach źródłowych ilu odbiorców różnych narodowości bierze udział w danym wydarzeniu.

 

Wykonywanie zawodu tłumacza w niektórych aspektach bywa niezwykle stresujące. Idea samego przekładu może i nie byłaby w ogóle niczym wielkim gdyby nie fakt, że kilka czynności należy wykonać jednocześnie, a przez cały ten czas jesteśmy wysłuchiwani przez kilkuset odbiorców czekających na naszą interpretację.